Horaires

LUNDI: 12H - 13H45

MARDI: 12H - 13H45

MERCREDI: 12H - 13H45 / 19H - 01H (service restauration jusqu'à 21H)

JEUDI: 12H - 13H45 / 19H - 00H (service restauration jusqu'à 21H30)

VENDREDI: 12H - 13H45 / 19H - 01H (service restauration jusqu'à 21H30)

 

SAMEDI: 19H - 01H30 (service resauration jusqu'à 22H)